gpfd.net
当前位置:首页 >> 池上带拼音的全诗 >>

池上带拼音的全诗

xiao wa cheng ting shang,tou cai bai lian hui.bu jie cang zong ji,fu ping yi dao kai

池上 作者:郑谷 内容: 池榭惬幽独,狂吟学解嘲.露荷香自在,风竹冷相敲. 丧志嫌孤宦,忘机爱澹交.仙山如有分,必拟访三茅. 池上 作者:赵嘏(唐代) 正怜佳月夜深坐,池上暖回燕雁声.犹有渔舟系江岸,故人归尽独何情.《池上》 拼音:chí shàng 真人发声 朝代:唐 体裁:五绝唐作者:韦应物 池上全文: 郡中卧病久,池上一来赊. 榆柳飘枯叶,风雨倒横查. 《池上》 拼音:chí shàng 真人发声 作者:曹修古池朝代:唐 体裁:五绝 诗词原文: 荷叶罩芙蓉,圆青映嫩红. 佳人南陌上,翠盖立春风.

拼音:chí shàng zǎo xià 《池上早夏》原文:水积春塘晚,阴交夏木繁.舟船如野渡,篱落似江村.静拂琴床席,香开酒库门.慵闲无一事,时弄小娇孙.译文:晚春初夏的一个晚上,刚下过雨,塘里的水积得很深,抬头望头顶的树枝已经长出了叶子.远处几只船好像没有组织的渡家一样散乱地排着,旁边村落篱笆疏散,好像只是一个小的江村.静静地抚摸着琴案,兴致起来,打开酒窖,取上一瓶好酒来独自品味.终日无事,只能不时地逗逗还不懂事的小孙子.

池上》 池 上 白居易 小娃撑小艇,偷采白莲回. 不解①藏踪迹,浮萍②一道开. 【注释】①解:知道.②浮萍:池塘里的水草. 【译文】一个小孩撑着小船,偷偷地采了白莲回来.他不知道怎么掩藏踪迹,水面的浮萍上留下了一条船儿划过的痕迹. 【助读】这首诗写出了小孩的贪玩

“回”字的现代读音为huí.古文“回”、“徊”、“回”通,古读音如:huái.《池上》:小娃撑小艇,偷采白莲回.不解藏踪迹,浮萍一道开.其韵脚字为:回、开.诗韵《平水韵》中,它们都属于上平十灰韵部:灰恢魁隈回徊槐梅枚玫媒煤雷颓崔催摧堆陪杯醅嵬推[支韵同]诙裴培盔偎煨瑰茴追胚徘坯桅傀儡[贿韵同]莓开哀埃台苔抬该才材财裁栽哉来莱灾猜孩徕骀胎唉垓挨皑呆腮 这个字与“远上寒山石径斜”的“斜”类似.斜,古读音如xiá.

回huí 现在只有一个读音.古代可以读huái.

池上 白居易小娃撑小艇,偷采白莲回.不解藏踪迹,浮萍一道开.回:读“huai”,通徊,返回.

池上 唐 白居易 小娃撑小艇, 偷采白莲回. 不解藏踪迹, 浮萍一道开.

南 浦 别拼音nan pu bie第二声第三声第二声

池上早夏_古诗文网作者:白居易 (唐代)水积春塘晚,阴交夏木繁.舟船如野渡,篱落似江村.静拂琴床席,香开酒库门.慵闲无一事,时弄小娇孙.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com