gpfd.net
当前位置:首页 >> 村居古诗原文带拼音 >>

村居古诗原文带拼音

cūn jū 村居 gāo dǐng 高鼎 cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān ,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān . 草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo ,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān . 儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢.

máo yán dī xiǎo,xī sháng qīn qīn chāo茅檐低小,溪上青青草. zūi lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo醉里吴音相媚好, bái fà shúi jiā wōng áo白发谁家翁媪? dà ér chú dòu xī dōn大儿锄豆溪东, zhōng ér zhèng zhí jí long中儿正织鸡笼. zùi xǐ xǐao ér wú lài最喜小儿无赖, xī tóu wò bāo liān péng溪头卧剥莲蓬.

村居的古诗拼音村居 cun ju(清 高鼎gao ding)cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān 草长莺飞二月天,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān 拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo儿童散学归来早,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān 忙趁东风放纸鸢.

cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān,草长莺飞二月天,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān.拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo,儿童散学归来早,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān.忙趁东风放纸鸢.译文:草木生长鸟儿飞舞的杨春二月时节,轻

cun ju 《村居》 gao ding 高鼎 cao chang ying fei er yue tian 草长莺飞二月天,fu di yang liu zui chun yan 拂堤杨柳醉春烟.er tong san xue gui lai zao 儿童散学归来早,er tong san xue gui lai zao 忙趁东风放纸鸢.注释:1、村居:在乡村里居住

村居的古诗拼音 村居 cun ju(清 高鼎知gao ding) cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān 草长莺飞二道月天,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān 拂堤杨柳醉春烟.ér tó内ng sàn xué guī lái zǎo 儿童散学归来早,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān 忙趁东风容放纸鸢.

cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān ,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān .ér tóng sàn xué guī lái zǎo ,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān .

清平乐村居【宋】辛弃疾茅檐低小,溪上青青草.醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪.大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼.最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬.《村居》张舜民水绕陂田竹绕篱,榆钱落尽槿花稀. 夕阳牛背无人卧,带得寒鸦两两归;《村居》高鼎诗草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟. 儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢.

清平乐村居① 宋 辛弃疾茅檐②低小,溪上青青草.醉里吴音③相媚好④,白发谁家翁媪⑤.大儿锄豆⑥溪东,中儿正织⑦鸡笼,最喜小儿无赖⑧,溪头卧⑨剥莲蓬.注释①清

村居朝代:清代作者:高鼎原文:草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟.儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢.满意请点击右上角采纳,不满意请继续追问~~~

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com