gpfd.net
当前位置:首页 >> 口开头四字词语 >>

口开头四字词语

口是心非、 口若悬河、 口干舌燥、 口诛笔伐、 口出狂言、 口不择言、 口口声声、 口齿伶俐、 口绝行语、 口吐珠玑、 口无择言、 口体之奉、 口讲指画、 口不应心、 口尚乳臭、 口不二价、 口是心苗、 口中蚤虱、 口传心授、 口齿生香、 口吻生花、 口角生风、 口角风情、 口角锋芒、 口干舌焦、 口血未干、 口说无凭、 口燥唇干、 口耳并重、 口耳之学 口授心传、 口有同嗜、 口出不逊、 口蜜腹剑、 口诵心惟、 口轻舌薄、 口不言钱、 口多食寡、 口壅若川、 口颊坏疽、 口含天宪、 口碑载道、 口如悬河、 口腹之累、 口谐辞给、 口不绝吟、 口角春风、 口辩户说、 口沸目赤、 口耳相传、 口中雌黄、 口没遮拦

口若悬河 kǒu ruò xuán hé口是心非 kǒu shì xīn fēi口蜜腹剑 kǒu mì fù jiàn口耳相传 kǒu ěr xiāng chuán口诛笔伐 kǒu zhū bǐ fá口诵心惟 kǒu sòng xīn wéi口传心授 kǒu chuán xīn shòu口干舌燥 kǒu gān shé zào口口声声 kǒu kǒu shēng shēng口角春风

口不应心 口不择言 口齿伶俐 口齿生香 口出不逊 口出狂言 口传心授 口耳相承 口耳相传 口服心服 口干舌燥 口口声声 口口相传 口如悬河 口是心非口说无凭

口若悬河

口尚乳臭、口中雌黄、口耳相承、口干舌燥、口是心苗、口呆目瞪、口口相传、口快心直、口齿伶俐、口讲指画、口含天宪、口不应心、口多食寡、口中蚤虱、口传心授、口诵心维、口坠天花、口血未干、口出不逊、口谐辞给、口不择言、口口声声、口出大言、口燥唇干、口耳相传、口诛笔伐、口无择言、口似悬河、口直心快、口沸目赤、口吐珠玑、口呆目瞪、口壅若川、口吻生花、口耳并重、口含天宪、口干舌焦、口耳之学、口多食寡、口中蚤虱、口传心授、口不二价、口似悬河、口直心快、口服心服、口腹之累、口呆目钝、口沸目赤、口角春风、口惠而实不至、口齿生香、口如悬河、口出狂言、口说无凭、口角风情

口是心非、 口若悬河、 口干舌燥、2113 口蜜腹剑、 口诛笔伐、 口耳相传、 口不择言、 口口相5261传、 口惠而实不至、 口传心授、 口碑载道、 口齿伶俐、4102 口口声声、 口说无凭、1653 口吐珠玑、 口含天宪、 口出狂言、内 口出不逊、 口直心快、 口多食容寡、 口诵心惟、 口如悬河、 口无择言、 口不应心、 口齿生香、 口血未干、 口吻生花、 口角生风、 口服心服、 口是心苗

口是心非、 口若悬河、 口干舌燥、 口诛笔伐、 口出狂言、 口不择言、 口口声声、 口齿伶俐、 口绝行语、 口不应心、 口吐珠玑、 口角风情、 口不二价、 口体之奉、 口无择言、 口尚乳臭、 口讲指画、 口中蚤虱、 口出不逊、 口是心苗、 口角锋芒、 口多食寡、 口授心传、 口齿生香、 口传心授、 口干舌焦、 口吻生花、 口角生风、 口燥唇干、 口轻舌薄

口是心非、口蜜腹剑、口干舌燥、口若悬河、口头禅、口诛笔伐、口耳相传、口惠而实不至、口不择言、口口相传、口传心授、口齿伶俐、口诵心惟、口如悬河、口口声声、口碑载道、口说无凭、口吻生花、口含天宪、口出不逊、口出狂言、口吐珠玑、口血未干、口衔天宪、口齿生香、口不应心、口服心服、口不二价、口诵心维、口耳之学 口中雌黄、口谐辞给、口角春风、口角生风、口轻舌薄、口腹之累、口快心直、口讲指画、口似悬河、口壅若川、口耳相承、口尚乳臭、口燥唇干、口耳并重、口多食寡、口呆目钝、口角风情、口坠天花、口出大言、口无择言、口是心苗、口沸目赤、口中蚤虱、口干舌焦、口呆目瞪

口碑载道 (kǒu bēi zài dào) 解释:口碑:比喻群众口头称颂象文字刻在碑上一样;载:充满;道:道路.形容群众到处都在称赞. 出处:宋释普济《五灯会元》卷十七:“劝君不用镌顽石,路上行人口似碑.” 示例:自从老爷到任,并没

口若悬河 → 河倾月落 → 落落大方 → 方枘圆凿 → 凿壁偷光 → 光采夺目 → 目中无人 → 人定胜天 → 天外有天 → 天伦之乐 → 乐不可支 → 支支吾吾 → 吾膝如铁 → 铁证如山 → 山穷水尽 → 尽善尽美 →美中不足 → 足智多谋 → 谋事在人 → 人命关天 → 天外有天 → 天伦之乐 → 乐不可支 → 支支吾吾 → 吾膝如铁 → 铁证如山 → 山穷水尽 → 尽善尽美 → 美中不足 → 足智多谋 → 谋事在人 → 人定胜天 → 天壤之别 → 别有洞天 → 天翻地覆 → 覆地翻天 →天经地义 → 义薄云天 → 天涯海角 → 角立杰出

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com