gpfd.net
当前位置:首页 >> 万可以组什么成语 >>

万可以组什么成语

百万雄师 为数众多、威武雄壮的军队. 包罗万象 包罗:包括;万象:宇宙间的一切景象,指各种事物.形容内容丰富,应有尽有. 不远万里 不以万里为远.形容不怕路途遥远. 成千上万 形容数量很多. 方寸万重 方寸:指心.万重:多话.心里头有千言万语. 扶摇万里 扶摇:急剧盘旋而上的暴风.暴风从下而上盘旋很高,风势急且大. 抚绥万方 抚绥:安定、安抚;万方:万邦,万族.指安定天下. 感慨万端 感慨:因有所感触而慨叹;万端:极多而纷繁.因深有感触而有许多慨叹. 感慨万千 因外界事物变化很大而引起许多感想、感触. 挂一漏万 挂:钩取,这里指说到,提到;漏:遗漏.形容说得不全,遗漏很多. 光芒万丈 形容光辉灿烂,照耀到远方.

万水千山、万马奔腾、万寿无疆、万里无云、

成千上万

万组词 :百万、亿万、万事、万机、巨万、万贯、万世、万能、万古、万千、万福、万众、万民、万幸、万历、万万、万状、万丈、庭万、万斛、夹万、万壑、万乘、万无、万死、万有、万笏、万舞、万微、万家、万化、万品、万流、十万、万形、万指、万羊、万端、万簌万组成语 :千军万马、万众一心、千家万户、千秋万代、千变万化、万死不辞、以防万一、千真万确、万籁俱寂、气象万千、千呼万唤、万紫千红、成千上万、遗臭万年、雷霆万钧、瞬息万变、不远万里、万马齐喑、千头万绪、万古长青、百万买宅,千万买邻、万事俱备,只欠东风、光芒万丈、思绪万千、万丈高楼平地起、万劫不复

形容计划非常稳当周密. 一夫当关,意境深远.极言罪大. 万死不辞 万死,非常久远:指随身携带的财物.万一万次也不推辞.形容受到保护.形容威力极大.比喻人的精神永远像春天一样毫不衰退或祝愿好事长存.形容读书很多,生机勃勃

千军万马、千言万语、千丝万缕、万紫千红、万水千山、千变万化、气象万千、千头万绪、千真万确、思绪万千、千刀万剐、千呼万唤、感慨万千、千辛万苦、千秋万代、千岩万壑、成千上万、千山万壑、千家万户、千沟万壑、十万八千里、千恩万谢、仪态万千、千门万户、千千万万、千差万别、千秋万岁、千叮万嘱、千难万险、千姿万态

万死一生万口一谈万世一时万无一失万口一词万众一心

万字组词有:万岁、百万、亿万、万贯、万事、万般、万古、万代、万能、万民、万恶、万众、万世万国、巨万、万机、万福、万籁、万历、万物、万难、万万、万千万幸、万分、万顷、万丈、万里 (1)万里【wàn lǐ】 ①释义:万里(1916-

三五成群 三令五申 三庭五眼 三番五次 三患五耻

千态万状、 千条万端 、千言万语、千条万缕 、千条万绪、 千端万绪、千头万序、 千头万绪 、千万买邻 、、千辛万苦、 千形万状 、千言万说 、千言万语、千岩万壑、 千语万言 、千言万语

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com