gpfd.net
当前位置:首页 >> 2.6.3 >>

2.6.3

2+2+2=6 3*3-3=6 4+4-√4=6 5+5/5=6 6+6-6=6 7-7/7=6 3√8+3√8+3√8=6 (9+9)/√9=6 还有3个1的(1+1+1)!=6

(0!+0!+0!)!=6 (1+1+1)!=6 2+2+2=6 3*3-3=6 根号4+根号4+根号4=6 5/5+5=6 6/6*6=6 7-7/7=6 log2 8*log2 8-log2 8=6 根号9*根号9-根号9=6 log(10)^2+log(10)^2+log(10)^2=6

2+2+2=6 3*3-3=6 根号4+根号4+根号4=6 希望我的回答能对你有帮助。

6×4×(3-2)=24 6×4/(3-2)=24 (6-3)×2×4=24 2×6+3×4=24 3×6+4+2=24 延伸:6()2()3()4等于24 1: 2 + 3 × 6 + 4 2: (2 + 3 × 6) + 4 3: (2 + (3 × 6)) + 4 4: 2 + (3 × 6) + 4 5: 2 + (3 × 6 + 4) 6: 2 + ((3 × 6) + 4) 7: 2 + 4 + 3...

希望能帮到你,请采纳正确答案,点击【采纳答案】,谢谢 ^_^

(1+1+1)!=6 2+2+2=6 3*3-3=6 三次根号8+三次根号8+三次根号8=6 9-(9/根号9)=6

3*3-3=6, 希望帮到你

这道题比较难(对我来说),不过如果答案是5的话,那么是这么找出来的:第三个数(2)减去第一个数(2),得0;第5个数(6)减去第三个数(2)得4,那么第四个数减去第二个数(3)就应该是2(等差数列),所以空格里的数字是5. 好久不学习啦,啥...

2+2+2=6 3×3-3=6 √4+√4+√4=6 5+5÷5=6 6+6-6=6 7-7÷7=6 8-√√(8+8)=6 9-9÷√9=6

这是从111=6到999=6的全部答案,请点个采纳呗,谢谢!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com